Rola utraty hemu hemoglobiny w tworzeniu się Heinza: badania z hemoglobiną z częściowym niedoborem hemoglobiny i niestabilnymi genetycznie hemoglobinami

Wiele zmutowanych hemoglobin jest nadmiernie niestabilnych, denaturujących się w krwawiących krwinkach czerwonych do ciał Heinza, co powoduje wrodzoną niedokrwistość hemolityczną Heinza (CHBHA). Podkreśliliśmy, że większość takich hemoglobin obejmuje substytucje aminokwasowe w miejscach sąsiadujących z grupą hemową łańcucha a-polipeptydowego i wykazało, że w ten sposób zmniejsza się wiązanie heminy z globiną. W ten sposób hemesy stopniowo tracono z czterech niestabilnych hemoglobin (Köln, Hammersmith, San Francisco i Zürich), gdy wytrącały się w ciało Heinza w temperaturze 50 ° C. Rola utraty hemu, szczególnie w łańcuchach beta, w powstawaniu ciała Heinza została potwierdzona w badaniach z użyciem hemoglobiny zsyntetyzowanej tak, by zawierała hemocjety tylko w łańcuchach alfa (. 2heme. 20). Zachowanie tego związku, postulowanego jako pośrednik w tworzeniu ciał Heinza, naśladowało ten z genetycznie niestabilnych hemoglobin na kilka sposobów: (a) wytrącało się w temperaturze 50 ° C w typowe ciałko Heinza; (b) jak również obserwowano w przypadku hemoglobiny CHBHA tę denaturację praktycznie uniemożliwiały ligandy hemu, cyjanek lub tlenek węgla, które hamują dalszą utratę hemu; był on wzmacniany przez utlenianie się wrzosowisk do stanu ferri-, co akcentuje utratę hemu; (c) grupy tiolowe z> 2heme> 20 były nadreaktywne, tworząc mieszane disulfidy z glutationem i sulfhydrylami błonowymi z szybkościami podobnymi do tych dla hemoglobiny CHBHA i 10 lub więcej razy niż normalna hemoglobina A; (d) uzupełnianie hemu cząsteczek białek przez dodanie krystalicznej heminy do. 2heme> 20 lub do genetycznie niestabilnych hemoglobin, zapobiegało ich strącaniu do ciał Heinza i znormalizowało ich nieprawidłowe zachowania elektroforetyczne; i (e) podczas formowania ciała Heinza w temperaturze 50 ° C zarówno a2, 2e, a2, jak i genetycznie niestabilne hemoglobiny uwalniają wolne łańcuchy hemowe do roztworu, co sugeruje, że większość białawego osadu Heinza jest nagim 8-łańcuchami. Wnioskujemy, że utrata hemu ze zmutowanych łańcuchów beta jest wczesnym krokiem w tworzeniu ciała Heinza w kilku niestabilnych hemoglobinopatiach. Otrzymane hemedepletowane związki, z których syntetyczny a2hemal . 20 jest prototypem, są nietrwałe, odszczepiając się w osady łańcucha . (większość materiału ciała Heinza) i rozpuszczalne, wolne łańcuchy hemowe (wykazane wcześniej w hemolizatach wielu pacjenci z CHBHA) .Images
[przypisy: lekarz medycyny pracy warszawa nfz, czy magia istnieje naprawdę, jak być duszą towarzystwa ]
[więcej w: zdrowe odżywianie prezentacja, lęk przed jazdą samochodem, dawca komórek macierzystych ]