Degradacja fibryny i elastyny przez nienaruszone ludzkie makrofagi pęcherzykowe in vitro. Charakterystyka aktywatora plazminogenu i jego roli w degradacji macierzy.

Odkładanie fibryny odgrywa znaczącą rolę w histopatologii wielu zapalnych chorób płuc. Plazminę, aktywowaną lokalnie w płucach, może degradować nie tylko tę fibrynę, ale również białka strukturalne ważne dla prawidłowej architektury płuc. Ponieważ makrofagi pęcherzykowe odgrywają istotną rolę w procesach zapalnych płuc, zbadaliśmy aktywność aktywatora plazminogenu (PA) ludzkich makrofagów pęcherzyków płucnych. Nienaruszone makrofagi pęcherzykowe z każdego z 10 zdrowych osobników wyrażały aktywność PA. Nie było różnicy w aktywności pomiędzy palącymi i niepalącymi osobami. Aktywność aktywatora była w dużej mierze związana z komórkami, ale w pewnych warunkach hodowli makrofagi uwalniały rozpuszczalny aktywator do pożywki hodowlanej. Aktywator związany z błoną miał pozorną masę cząsteczkową 52-55 kD w nieredukowanych żelach z dodecylosiarczanem sodu (SDS), a monospecyficzne przeciwciało wobec urokinazy neutralizowało aktywność enzymu. Immunoprecypitacja [35S] wyznakowanych metioniną komórek wykazała, że ludzkie makrofagi pęcherzykowe rzeczywiście syntetyzują PA in vitro. Analiza SDS-żelu immunoprecypitowanego materiału ujawniła, że dominujące gatunki PA są strukturalnie podobne do zredukowanej aktywnej urokinazy. Zbadaliśmy także rolę PA w degradacji zarówno nierozpuszczalnych matryc fibryny i elastyny przez żywe makrofagi. Komórki rozkładały nierozpuszczalną matrycę fibryny w obecności plazminogenu, bez względu na to, czy makrofagi kontaktowały się z fibryną, o ile inhibitory proteinazy nie znajdowały się w pożywce hodowlanej. W obecności inhibitorów proteinazy w surowicy makrofagi nadal degradowały matrycę fibryny, ale tylko wtedy, gdy były w kontakcie z fibryną. Żywe makrofagi także rozkładały nierozpuszczalną elastynę tylko w kontakcie z elastyną, ale mogły to robić nawet w obecności inhibitorów proteinazy surowicy. W matrycach zawierających mieszaninę fibryny i elastyny komórki nie degradowały elastyny, chyba że do pożywki dodano plazminogen. Wyniki te wskazują, że prawidłowe makrofagi pęcherzyków płucnych syntetyzują i wyrażają, prawdopodobnie na powierzchni komórki, PA. PA jest fizycznie i immunochemicznie podobny do urokinazy, ale jest związany z błoną. PA ma kluczowe znaczenie dla degradacji matryc fibryny przez prawidłowe makrofagi pęcherzykowe. W warunkach tkankowych, w których elastyna jest wbudowana w inne białka strukturalne, aktywator może również ograniczać szybkość degradacji elastyny. Wyniki sugerują również, że aktywność proteolityczna żywych makrofagów jest stosunkowo niewrażliwa na obecność inhibitorów proteazy surowicy, co sugeruje mechanizm proteolitycznego uszkodzenia płuc nawet w obecności równowagi inhibitora proteinazy-proteinazy w fazie rozpuszczalnej.
[patrz też: lekarz medycyny pracy warszawa nfz, zdrowe odżywianie prezentacja, czy hogwart istnieje ]
[przypisy: czy magia istnieje naprawdę, magia istnieje, czy hogwart istnieje ]