Analiza in vivo białka trzustki i biosyntezy insuliny w modelu szczurzym dla cukrzycy insulinoniezależnej.

Celem tych eksperymentów było oszacowanie biosyntezy insuliny in vivo w modelu szczurzym dla cukrzycy insulinoniezależnej. Częstotliwość biosyntezy insuliny określono u zwierząt w wieku 4 tygodni, którym wstrzyknięto 90 mg / kg streptozotocyny 2 dni po porodzie. Zwierzęta kontrolne i z cukrzycą nie różniły się masą ciała ani glikemią na czczo. Poziom glukozy w osoczu był znacząco podwyższony (186 +/- 13 mikrogramów / dl w porównaniu z 139 +/- 7 mg / dl, P mniej niż 0,05), a zawartość insuliny trzustkowej została zmniejszona (41 +/- 2 mikrogramy / g w porównaniu z 63 + / – 8 mikrogramów / g, P mniej niż 0,05) u szczurów z cukrzycą. Biosyntezę insuliny oszacowano in vivo przez pomiar i porównanie włączenia [3H] leucyny do proinsuliny z włączeniem do całkowitego białka trzustki 45 minut po wstrzyknięciu. Biosynteza insuliny wynosiła 0,311 +/- 0,07% białka trzustki syntetyzowanego u szczurów kontrolnych i 0,188 +/- 0,015% (p mniej niż 0,05) u szczurów z cukrzycą. U zwierząt w tym samym wieku określono frakcjonowaną i bezwzględną szybkość syntezy białek trzustkowych. Całkowita synteza białka trzustkowego nie uległa zmniejszeniu u zwierząt leczonych streptozotocyną (185,5 . 14,1% / d w porównaniu z 158,6 . 14,9% / d, NS), ale u szczurów kontrolnych była znacznie zmniejszona po 48 godzinach (do 70,8 +). / – 5,5% / d, P mniej niż 0,01). Ponieważ całkowita synteza białka trzustkowego nie uległa zmniejszeniu u szczurów z cukrzycą, zmniejszenie udziału znacznika promieniotwórczego włączonego do insuliny wydaje się reprezentować bezwzględne zmniejszenie szybkości biosyntezy insuliny w tym zwierzęcym modelu cukrzycy. Dzięki hybrydyzacji RNA-blot ze znakowanym 32P szczurzym uzupełniającym DNA szczurzej insuliny RNA (mRNA) oszacowano jako szybkość biosyntezy insuliny u zwierząt kontrolnych i chorych na cukrzycę. Zmniejszenie mRNA proinsuliny o 61% po 4 tyg. I zmniejszenie o 85% po 7 tyg. (P poniżej 0,001) u zwierząt z cukrzycą. Po wstrzyknięciu streptozotocyny u nowonarodzonych szczurów obserwuje się znaczne uszkodzenie komórek beta i hiperglikemię. Regeneracja komórek beta następuje po powrocie do normoglikemii, ale wraz z wiekiem dochodzi do hiperglikemii. Zmniejszenie syntezy insuliny i mRNA proinsuliny wydawało się nieproporcjonalne w przypadku skromniejszego zmniejszenia liczby komórek beta. Znaczenie tych obserwacji jest takie, że w tym modelu zwierzęcym cukrzyca wiąże się z ograniczoną zdolnością do regeneracji masy komórek beta i syntezy insuliny. Związek między defektem uwalniania insuliny stymulowanej glukozą a biosyntezą insuliny nie został jeszcze ustalony
[hasła pokrewne: znieczulenie ogólne powikłania, deca durabolin dawkowanie, wkładki ortopedyczne warszawa ]
[patrz też: lakiery do paznokci inglot, bajki terapeutyczne dla dzieci, znieczulenie ogólne powikłania ]